Xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trong quý IV năm 2017

Sau khi giảm trong quý I, XK tôm Việt Nam quý II và III tăng trưởng tốt: giá trị XK trong quý II tăng 52% so với quý I, XK trong quý III tăng 25% so với quý II, quý III tăng 90% so với quý I (mức tăng trưởng cao nhất trong số các quý III so với quý I từ năm 2014 đến nay). XK tôm Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 2,7 tỷ USD; tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Xem thêm