Trung Sơn Corporation

Đầu tư mô hình kinh doanh chuỗi khép kín từ nuôi trồng đến dịch vụ ẩm thực

Tập đoàn Trung Sơn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh thực phẩm trên thị trường quốc tế. Trung Sơn luôn hướng đến cung cấp các giá trị sản phẩm và dịch vụ chuẩn mực cao cho khách hàng.  Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Trung Sơn bao gồm nuôi trồng và chế biến tôm, chế biến thực phẩm, dịch vụ phân phối và dịch vụ ẩm thực. 

Tầm nhìn

Trung Sơn nhận thấy rằng khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Vì vậy, Trung Sơn nỗ lực cải tiến chuẩn mực chất lượng sản phẩm, quy trình dịch vụ và chăm sóc khách hàng để mang tới sự hài lòng với tiêu chuẩn cao cho khách hàng. Trong tương lai, Trung Sơn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn thực phẩm phát triển bền vững và là đối tác tin cậy cho mọi khách hàng trên thị trường.

Hình ảnh của chúng tôi