Giới thiệu về Trung Sơn

Giới thiệu về Trung Sơn

Tập đoàn Trung Sơn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh thực phẩm trên thị trường quốc tế. Trung Sơn luôn hướng đến cung cấp các giá trị sản phẩm và dịch vụ chuẩn mực cao cho khách hàng. Các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Trung Sơn bao gồm nuôi trồng và chế biến tôm, chế biến thực phẩm, dịch vụ phân phối và dịch vụ ẩm thực. 

Liên hệ

42 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
(+84-28) 38298114 - (+84-28) 38226012
(+84-28) 38298728

Chứng chỉ